Dr. Felsefe - Felsefe Forum
Japonya'da saygı - Baskı Önizleme

+- Dr. Felsefe - Felsefe Forum (http://drfelsefe.com)
+-- Forum: Felsefe (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Uzak Doğu Felsefesi (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Konu Başlığı: Japonya'da saygı (/showthread.php?tid=41)Japonya'da saygı - Kurt - 25.05.2019 13:39

Japonlar, öncelikle kadınları en üst mevkide tutarlar. Bundan başka onlar için insan kavramı saygıya lâyık görülmesi lazım olan mevcudiyettir. İnsana, akideye, tefekküre, düşünce ve yaşayış şekillerine saygı, Japonya'da aşikâr çok bellidir.